Pavercolors 30/40 ml (flera kulörer)59 kr

Finns i olika kulörer som blandas tillsammans med limmet, och ger ett matt utseende. 1 burk räcker till 1000 gram Paverpol lim