Pavercolors 30/40 ml pigment (flera kulörer)75 kr

Finns i olika kulörer som blandas tillsammans med limmet, och ger ett matt utseende. 1 burk räcker till 1000 gram Paverpol lim